Cách tích hợp skype vào website


Jason Trinh

<a href=”Skype:nickcuaban?chat”>

<img title=”Xin chao” src=”http://mystatus.skype.com/bieutuong/nickcuaban” alt=”” width=”120″ height=”30″ />

</a>
nickcuaban: Thay bằng nick skype của Bạn (thay tại 2 vị trí)
title: Thông báo hiện thị khi người dùng di chuột qua biểu tượng Skype
bieutuong: Nhận các giá trị ” bigclassic”; “mediumicon”; “smallclassic”; “balloon”
Các Bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị của Skype trên Website tùy ý của mình bằng cách sử dụng thuộc tính Width và height nhé.

View original post

Advertisements