Phân tích tập tin CSV để lấy tên cột sau đó lấy các hàng tương ứng với cột đó


chudev

Ví dụ này sẽ giúp ích cho bạn trong các vấn đề về import dữ liệu thông qua csv. Có nhiều cách để xử lý nó, cũng khá đơn giản nhưng các bạn phải suy nghĩ làm sao để mà khi khách hàng cần thêm vài cột bất kì, đoạn code của bạn vẫn hoạt động tốt. Nếu bạn xử lý thông qua lấy hàng (ID) thì điều này là không thể, vì thế các bạn thay vì sử dụng ID, chúng ta hãy sử dụng header.

Ví dụ tôi có tập tin your_csv_file.csv như sau:

id,name,date
1,chu,16/08/2011
2,hai,14/05/2013

thì đoạn code cụ thể như sau:


$filename = 'your_csv_file.csv';
if (($handle = fopen($filename, "r")) !== FALSE) {
	/*đoạn code này sẽ lấy ra id,name và date*/
	$head = fgetcsv($handle, 4096, ",");
	while (($data = fgetcsv($handle, 4096, ",")) !== FALSE) {
		$data = array_combine($head, $data);
	}
	fclose($handle);
}

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s