Làm thế nào để tải một tập tin từ URL về server


chudev

Cũng liên quan đến một dự án gần đây nên muốn chia sẻ với mọi người về vấn đề này một chút. Để làm điều này thực sự có rất nhiều cách, cụ thể bạn có thể dùng CURL hay file_get_contents() để làm nhưng ở đây, tôi muốn trình bày làm thế nào để sử dụng CURL để tải tập tin (file) từ URL về máy chủ của mình (server)

Cụ thể code như sau:

$url = ‘http://example.com/download/your_file.zip’;
$yourpath = ‘download/’;
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
file_put_contents($yourpath, $data);

Hi vọng điều này có thể giúp cho vài bạn dễ thở hơn trong vài dự án nhỏ 🙂

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s